Dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

 SPOSÓB KOMUNIKACJI RODZIC – NAUCZYCIEL

aktualizacja 13.05.2019

KWESTIONARIUSZ

DEKLARACJA WYBORU SZKOŁY

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

DEKLARACJA Z PROŚBĄ O PRZYJECIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W RELIGII

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
(wersja zaktualizowana 01.09.2021r.)

OŚWIADCZENIE O POWROCIE DZIECKA

STATUT   z dnia 06.11.2018

aktualizacja 03.04.2019
aktualizacja 26.02.2019
aktualizacja 22.01.2019

PODRĘCZNIKI NA 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 SALEZJAŃSKI Indywidualny Tok Nauczania

UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
(ROK 2021/2022)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURAMI COVID-19

FAN PAGE