Dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

 SPOSÓB KOMUNIKACJI RODZIC – NAUCZYCIEL

KWESTIONARIUSZ

DEKLARACJA WYBORU SZKOŁY

DEKLARACJA Z PROŚBĄ O PRZYJECIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W RELIGII

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
(wersja zaktualizowana)

OŚWIADCZENIE O POWROCIE DZIECKA

STATUT

PODRĘCZNIKI NA 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 SALEZJAŃSKI Indywidualny Tok Nauczania

UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
(ROK 2018/2019)

ANEKS DO UMOWY O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

FAN PAGE