Dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

 SPOSÓB KOMUNIKACJI RODZIC – NAUCZYCIEL

aktualizacja 13.05.2019

KWESTIONARIUSZ

DEKLARACJA WYBORU SZKOŁY

DEKLARACJA Z PROŚBĄ O PRZYJECIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W RELIGII

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
(wersja zaktualizowana)

OŚWIADCZENIE O POWROCIE DZIECKA

STATUT   z dnia 06.11.2018

aktualizacja 03.04.2019
aktualizacja 26.02.2019
aktualizacja 22.01.2019

PODRĘCZNIKI NA 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 SALEZJAŃSKI Indywidualny Tok Nauczania

UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
(ROK 2019/2020)

ANEKS DO UMOWY O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

FAN PAGE