KADRA SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczyciele Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu to zespół ludzi zjednoczonych wokół wartości systemu wychowawczego Jana Bosko. Życzliwi i ciepli, z wysokim poziomem umiejętności edukacyjnych są dla uczniów nie tylko nauczycielami wiedzy, ale także przyjaciółmi, wychowawcami. Swoją pracę, traktują zawsze jako powołanie i misję, dlatego edukacyjne oddziaływanie realizują w duchu pasji inspirującej dzieci do zdobywania wiedzy i stawania się „uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami”.

ks. Jerzy Babiak - dyrektor
mgr lic. Jan Piotr Gnyszka - wicedyrektor
ks. mgr Tomasz Hawrylewicz - nauczyciel religii
ks. mgr Bartosz Mikuła SDB - nauczyciel religii
s. mgr Otylia Kamila Domalewska - nauczyciel religii
s. mgr Longina Majtka - nauczyciel religii
mgr Joanna Madej - nauczyciel i wychowawca klasy 1a
mgr Marzena Cieśla - nauczyciel i wychowawca klasy 1b
mgr Magdalena Smolarczyk - nauczyciel i wychowawca klasy 2a
mgr Dagmara Piękna - nauczyciel i wychowawca klasy 2b
mgr Agnieszka Dudziak - nauczyciel i wychowawca klasy 3a
mgr Karolina Molendzka - nauczyciel i wychowawca klasy 3b

k.molendzka@salez-wroc.pl

mgr Magdalena Rzepka - nauczyciel języka polskiego
mgr Adrianna Trojan - nauczyciel języka polskiego
dr Anna Pytlewska - nauczyciel języka polskiego
mgr Natalia Brzózka - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 6a
mgr Agata Kopańska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 7a
mgr Katarzyna Korbecka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Stanclik - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 6b
mgr Ewa Zieniewicz - nauczyciel języka angielskiego
mgr Marta Kołodziej - nauczyciel języka angielskiego
mgr Krzysztof Sobczuk - nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Wróbel - nauczyciel języka francuskiego
mgr Elżbieta Kowalska - nauczyciel języka francuskiego

e.kowalska@salez-wroc.pl

mgr Anna Ratajczyk - nauczyciel języka rosyjskiego
mgr Małgorzata Oczkowska - nauczyciel języka niemieckiego
dr Piotr Szukiel - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

p.szukiel@salez-wroc.pl

mgr Paulina Ciemna - nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie
mgr Sławomir Mierzwa - nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie
mgr Krzysztof Stadniczuk - nauczyciel geografii
mgr Katarzyna Kuzara - nauczyciel geografii
dr Ewa Słoma - nauczyciel biologii i przyrody, wychowawca klasy 5a
mgr Marta Skupień - nauczyciel chemii
mgr Ilona Kulik - nauczyciel matematyki
mgr Maria Narkiewicz - nauczyciel matematyki
mgr Agnieszka Sztandera-Staszewska - nauczyciel informatyki
mgr Dorota Sromek - nauczyciel informatyki
mgr Anna Kutera - nauczyciel plastyki i techniki
mgr Barbara Sniegula - nauczyciel ceramiki
mgr Ewelina Dąbrowska - nauczyciel muzyki
mgr Sławomir Soliński - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 7b

s.solinski@salez-wroc.pl

mgr Mateusz Karliński - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Motor- nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 4a
mgr Jan Koban - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Jedynak - logopeda
mgr Marta Kowal- psycholog, nauczyciel doradztwa zawodowego, wychowawca klasy 8a
mgr Daria Izydorczyk- pedagog, terapeuta, nauczyciel wychowania do zycia w rodzinie
mgr Justyna Trawińska - pedagog
mgr Beata Wiśniewska - nauczyciel bibliotekarz
lic. Anna Matecka - kierownik świetlicy
mgr Elżbieta Białozor - nauczyciel świetlicy, pedagog
mgr Wioletta Zielińska Kułaga - nauczyciel świetlicy

w.kulaga@salez-wroc.pl

mgr Joanna Krasoń - nauczyciel świetlicy
mgr Paulina Rożek - nauczyciel świetlicy
FAN PAGE