KADRA SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczyciele Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu to zespół ludzi zjednoczonych wokół wartości systemu wychowawczego Jana Bosko. Życzliwi i ciepli, z wysokim poziomem umiejętności edukacyjnych są dla uczniów nie tylko nauczycielami wiedzy, ale także przyjaciółmi, wychowawcami. Swoją pracę, traktują zawsze jako powołanie i misję, dlatego edukacyjne oddziaływanie realizują w duchu pasji inspirującej dzieci do zdobywania wiedzy i stawania się „uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami”.

ks. mgr Jerzy Babiak - dyrektor
mgr lic. Jan Piotr Gnyszka - wicedyrektor
s. mgr Otylia Kamila Domalewska - nauczyciel religii
s. mgr Weronika Pasztetnik - nauczyciel religii
ks. mgr Tomasz Hawrylewicz - nauczyciel religii
ks. mgr Bartosz Mikuła SDB - nauczyciel religii
mgr Agnieszka Latecka - nauczyciel i wychowawca klasy 1a
mgr Pamela Sujewicz - nauczyciel i wychowawca klasy 1b
mgr Joanna Madej - nauczyciel i wychowawca klasy 2a
mgr Marzena Cieśla - nauczyciel i wychowawca klasy 2b
mgr Magdalena Smolarczyk - nauczyciel i wychowawca klasy 3a
mgr Dagmara Piękna - nauczyciel i wychowawca klasy 3b
mgr Magdalena Rzepka - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 4b
mgr Adrianna Trojan - nauczyciel języka polskiego
mgr Przemysław Stobiecki - nauczyciel języka polskiego
mgr Agata Kopańska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 8a
mgr Katarzyna Korbecka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Stanclik - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 7b
mgr Marta Kołodziej - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4a
mgr Patrycja Turowska - nauczyciel języka angielskiego
mgr Krzysztof Sobczuk - nauczyciel języka angielskiego
mgr Elżbieta Kowalska - nauczyciel języka francuskiego

e.kowalska@salez-wroc.pl

mgr Olga Haczkiewicz - nauczyciel języka rosyjskiego
mgr Małgorzata Oczkowska - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Paulina Król - nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie
mgr Joanna Knopik - nauczyciel historii
mgr Sławomir Mierzwa - nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie
mgr Zuzanna Szwarczyńska - nauczyciel geografii
mgr Monika Kliszewska - nauczyciel biologii
mgr Marta Skupień - nauczyciel chemii
mgr Ilona Kulik - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 7a
mgr Maria Narkiewicz - nauczyciel matematyki
Vacat - nauczyciel informatyki
mgr Anna Kutera - nauczyciel plastyki i techniki
mgr Barbara Sniegula - nauczyciel ceramiki
mgr Ewelina Dąbrowska - nauczyciel muzyki
mgr Magdalena Szaj - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 6a

m.szaj@salez-wroc.pl

mgr Sławomir Soliński - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 8b

s.solinski@salez-wroc.pl

mgr Bartłomiej Pakuła - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Jan Koban - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Jedynak - logopeda
mgr Adrianna Sławniewicz - psycholog
mgr Daria Izydorczyk - pedagog, terapeuta, nauczyciel wychowania do zycia w rodzinie, wychowawca klasy 5a
mgr Justyna Trawińska - pedagog
mgr Beata Wiśniewska - nauczyciel bibliotekarz
mgr Artur Koza - nauczyciel bibliotekarz
lic. Anna Matecka - nauczyciel świetlicy
mgr Joanna Krasoń - nauczyciel świetlicy
mgr Paulina Rożek - nauczyciel świetlicy
mgr Alicja Bednarek - nauczyciel świetlicy

a.bednarek@salez-wroc.pl

FAN PAGE