KADRA SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczyciele Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu to zespół ludzi zjednoczonych wokół wartości systemu wychowawczego Jana Bosko. Życzliwi i ciepli, z wysokim poziomem umiejętności edukacyjnych są dla uczniów nie tylko nauczycielami wiedzy, ale także przyjaciółmi, wychowawcami. Swoją pracę, traktują zawsze jako powołanie i misję, dlatego edukacyjne oddziaływanie realizują w duchu pasji inspirującej dzieci do zdobywania wiedzy i stawania się „uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami”.

ks. Jerzy Babiak - dyrektor
dr Magdalena Szewczyk - wicedyrektor
ks. mgr Tomasz Hawrylewicz - nauczyciel religii
ks. mgr Mariusz Pupka - nauczyciel religii
s. mgr Otylia Kamila Domalewska - nauczyciel religii
s. mgr Longina Majtka - nauczyciel religii
mgr Marzena Cieśla - wychowawca klasy 0
mgr Magdalena Smolarczyk - wychowawca klasy 1a
mgr Dagmara Piękna - wychowawca klasy 1b
mgr Agnieszka Dudziak - wychowawca klasy 2a
mgr Karolina Molendzka - wychowawca klasy 2b

k.molendzka@salez-wroc.pl

mgr Katarzyna Krycka - wychowawca klasy 3a
mgr Natalia Koryto - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 8b
mgr Marta Kamraj - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5a
mgr Natalia Brzózka - nauczyciel języka polskiego
mgr Agata Kopańska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 6a
mgr Aleksandra Krużycka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Stanclik - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 5b
mgr Gabriel Skitaniak - nauczyciel języka angielskiego
mgr Krzysztof Sobczuk - nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Wróbel - nauczyciel języka francuskiego
mgr Elżbieta Kowalska - nauczyciel języka francuskiego

e.kowalska@salez-wroc.pl

mgr Anna Ratajczyk - nauczyciel języka rosyjskiego i języka polskiego
mgr Małgorzata Oczkowska - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Adriana Pawula - nauczyciel języka niemieckiego
dr Piotr Szukiel- nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie

p.szukiel@salez-wroc.pl

mgr Sławomir Mierzwa - nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie
mgr Krzysztof Stadniczuk - nauczyciel geografii
dr Ewa Słoma - nauczyciel biologii i przyrody, wychowawca klasy 4a
mgr Magdalena Dudek - nauczyciel chemii
mgr inż Aneta Nowaczewska-Torbus - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 7b
mgr Maria Narkiewicz - nauczyciel matematyki
mgr Agnieszka Sztandera-Staszewska - nauczyciel informatyki
mgr Anna Kutera - nauczyciel plastyki i techniki
mgr Ewelina Dąbrowska - nauczyciel muzyki
mgr Sławomir Soliński - nauczyciel wychowania fizycznego

s.solinski@salez-wroc.pl

mgr Adam Wenerski - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 8a
mgr Joanna Motor- nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Jan Koban - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Jedynak - logopeda
mgr Marta Kowal- psycholog, wychowawca klasy 7a
mgr Justyna Trawińska - pedagog
mgr Beata Wiśniewska - nauczyciel biblioteki
lic. Anna Matecka - kierownik świetlicy
mgr Elżbieta Białozor - nauczyciel świtelicy, pedagog
mgr Wioletta Zielińska Kułaga - nauczyciel świetlicy

w.kulaga@salez-wroc.pl

mgr Joanna Krasoń - nauczyciel świetlicy
FAN PAGE