KADRA SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczyciele Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu to zespół ludzi zjednoczonych wokół wartości systemu wychowawczego Jana Bosko. Życzliwi i ciepli, z wysokim poziomem umiejętności edukacyjnych są dla uczniów nie tylko nauczycielami wiedzy, ale także przyjaciółmi, wychowawcami. Swoją pracę, traktują zawsze jako powołanie i misję, dlatego edukacyjne oddziaływanie realizują w duchu pasji inspirującej dzieci do zdobywania wiedzy i stawania się „uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami”.

ks. Jerzy Babiak - dyrektor
dr Magdalena Szewczyk - wicedyrektor
ks. mgr Tomasz Hawrylewicz - nauczyciel religii
ks. mgr Mariusz Pupka - nauczyciel religii
s. mgr Otylia Kamila Domalewska - nauczyciel religii
s. mgr Longina Majtka - nauczyciel religii
mgr Magdalena Smolarczyk - wychowawca klasy 0
mgr Wanda Butler - wychowawca klasy 1a
mgr Sandra Koman - wychowawca klasy 1b
mgr Katarzyna Krycka - wychowawca klasy 2a
dr Anna Pytlewska - nauczyciel języka polskiego
mgr Natalia Koryto - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 7b
mgr Marta Kamraj - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 4a
mgr Agata Kopańska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 5a
mgr Aleksandra Krużycka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Stanclik - nauczyciel języka angielskiego
mgr Gabriel Skitaniak - nauczyciel języka angielskiego
mgr Krzysztof Sobczuk - nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Wróbel - nauczyciel języka francuskiego
mgr Anna Ratajczyk - nauczyciel języka rosyjskiego i języka polskiego
mgr Małgorzata Oczkowska - nauczyciel języka francuskiego, wychowawca klasy 8b
dr Jolanta Popińska - nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie
mgr Sławomir Mierzwa - nauczyciel historii i wiedzy o spełeczeństwie
mgr Krzysztof Stadniczuk - nauczyciel geografii
lic. Olivia Romanowicz - nauczyciel biologii i techniki
mgr Przemysław Żelazko - nauczyciel przyrody
mgr Marga Czyż - nauczyciel chemii i biologii, wychowawca klasy 8a
mgr Beata Mikos-Złocka - nauczyciel fizyki
mgr inż Aneta Nowaczewska-Torbus - nauczyciel matematyki
mgr Maria Narkiewicz - nauczyciel matematyki
mgr Agnieszka Sztandera-Staszewska - nauczyciel informatyki
mgr Magdalena Dwojak-Rogus - nauczyciel plastyki
mgr Ewelina Dąbrowska - nauczyciel muzyki
mgr Marcin Pluta - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Adam Wenerski - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Patrycja Chmiel - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Jan Koban - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Jedynak - logopeda
mgr Marta Kowal- psycholog, wychowawca klasy 6a
mgr Justyna Trawińska - pedagog i wychowania do życia w rodzinie
mgr Beata Wiśniewska - nauczyciel biblioteki
lic. Anna Matecka - kierownik świetlicy
mgr Ewa Kielar - nauczyciel świtelicy i wychowania do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Łabówka - nauczyciel świetlicy
FAN PAGE